Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Thái độ trung lập”

[[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 18:53, ngày 15 tháng 2 năm 2012 (UTC)
:Đối với những đối tượng nhỏ tuổi hơn (học sinh tiểu học trở xuống), chúng ta sẽ xưng hô như thế nào? Nam giới thì "cậu", nữ giới thì vẫn là "cô", theo ý kiến của tôi. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<font color="green">'''minhhuy'''</font>]] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|talk]])</sup> 10:04, ngày 16 tháng 2 năm 2012 (UTC)
 
:: Người tu hành thì vẫn là ông, anh, hay bà, cô thôi. Ngoài ra còn từ "chàng" và "nàng" thì sao nhỉ?--[[Thành viên:Phương Huy|Huy Phương]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 10:35, ngày 16 tháng 2 năm 2012 (UTC)