Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Tamajetlua/Lưu trữ bài viết”

Đã lùi lại sửa đổi 58772936 của 171.237.199.191 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 58770646 của Doãn Hiệu (thảo luận) không hiểu à, thành viên tạo bài nói là dịch bên en.wiki, xóa bài của người khác phải thảo luận với họ trước để thông báo cho họ, xóa xong họ khiếu nại đòi nội dung ai chịu trách nhiệm)
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 58772936 của 171.237.199.191 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{Chờ xóa|không phải là một mục từ độc lập, không cần thiết phải có bài riêng. Mọi thông tin riêng của bài nên được hợp nhất với bài [[Nguyễn|Nguyễn (họ)]]}}
{{Thông tin họ
| name = Nguyễn