Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Tamajetlua/Lưu trữ bài viết”

Đã lùi lại sửa đổi 58773648 của Zanyhe (thảo luận) Không được tháo biển khi không thảo luận.
n (Đã lùi lại sửa đổi của Doãn Hiệu (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 171.237.199.191)
Thẻ: Lùi tất cả
(Đã lùi lại sửa đổi 58773648 của Zanyhe (thảo luận) Không được tháo biển khi không thảo luận.)
Thẻ: Lùi sửa
{{Chờ xóa|không phải là một mục từ độc lập, không cần thiết phải có bài riêng. Mọi thông tin riêng của bài nên được hợp nhất với bài [[Nguyễn|Nguyễn (họ)]]}}
{{Thông tin họ
| name = Nguyễn