Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngomanh123”

n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Lùi sửa ==
 
Tôi tôi đặt biển khi đã thảo luận với người tạo bài. Còn lùi sửa các sửa đổi không qua thảo luận của người tháo biển. Các người tháo biển, có thể là một hay nhiều, không thảo luận tự ý tháo biển thì bạn tuần tra phải thảo luận với họ sao lại nhắc tôi? Nêu bạn bắt tôi thảo luận trước khi lùi sửa của từng người cả với các IP thì không phải trách nhiệm của tôi, và làm sao cho xuể. các sửa đổi đó mang tính phá hoại. đặt biển là để làm chức năng bảo quản bài viết.[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 13:30, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC)