Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngomanh123”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Tôi đặt biển khi đã thảo luận với người tạo bài. Còn lùi sửa các sửa đổi không qua thảo luận của người tháo biển. Các người tháo biển, có thể là một hay nhiều, không thảo luận tự ý tháo biển thì bạn tuần tra phải thảo luận với họ sao lại nhắc tôi? Nêu bạn bắt tôi thảo luận trước khi lùi sửa của từng người cả với các IP thì không phải trách nhiệm của tôi, và làm sao cho xuể. các sửa đổi đó mang tính phá hoại. Đặt biển là để làm chức năng bảo quản bài viết.[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 13:30, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC)
:[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] Tôi đâu có bắt bạn chứ? Tôi thấy bạn và một số bạn khác không đồng tình với việc đặt biển của bạn đối với bài viết của thành viên khác nên góp ý với bạn thôi, đóng góp là tự nguyện nên bạn không nên nóng giận quá khi thảo luận với tôi, sao lại nói tôi bắt bạn phải thảo luận được, mình góp ý chân thành với bạn để xây dựng thôi. Xin lỗi bạn vì đã làm phiền trang thảo luận của bạn nhé. Cảm ơn bạn. [[Thành viên:Ngomanh123|Ngomanh123]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngomanh123|thảo luận]]) 13:44, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC).
Thế thì cho tôi xin lỗi bạn nhéǃ[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 13:47, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC)