Khác biệt giữa các bản “Ngũ trí Như Lai”

Bổ sung thông tin, Đại Nhậ Như Lai cũng chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai
n
(Bổ sung thông tin, Đại Nhậ Như Lai cũng chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Hình:Mandala1 detail.jpg|thumb|Tranh vẽ Ngũ phật trên vải]]
'''Ngũ Phật''' còn gọi là '''Ngũ Trí Như Lai''', '''Ngũ Trí Phật''', '''Ngũ Phương phật''', hay còn được gọi  '''Ngũ Thiền Định Phật'''; là tên gọi chỉ năm vị [[Phật]] trong [[Mật Tông]], lấy [[Đại Nhật Như Lai]] (Tỳ Lô Giá Na Như Lai) làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa Ngũ Phật giới [[Kim cương thừa|Kim Cương]] và Ngũ Phật giới Thai Tạng.<ref>Bogle (1999) pp. xxxiv-xxxv</ref> Năm đức Phật này đại diện cho 5 phẩm chất của con người và tạo ra sự tuyệt mỹ và hay nhất để phá bỏ những sai trái trong 5 phẩm chất đó. Mỗi đức Phật là một con đường tuyệt diệu để đi đến cảnh giới [[Niết Bàn]] và Vô sanh. Tu theo những vị đó sẽ mau chóng vào được cung điện Niết Bàn.
 
'''Ngũ trí Như Lai''' là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng:
# [[(Đại Nhật Như Lai|) Tỳ Lô Giá Na Như Lai]] (''Vairochana'')
#[[A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya)]]
# Bảo Sanh Như Lai (''Ratnasambhava'')
# [[A-di-đà| A Di Đà Như Lai]] (''Amitabha'')
# Bất Không Thành Tựu Như Lai (''Amoghasiddhi'')
 
18

lần sửa đổi