Qbot

Gia nhập ngày 23 tháng 10 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
 
{{Bot|Nguyễn Thanh Quang|site=vi|status=inactive|overridebrfa=Wikipedia:Robot/Yêu_cầu_cấp_quyền/2008#Qbot}}
{{Tóm tắt về robot Wikipedia |
Tên = Qbot |