Khác biệt giữa các bản “Cờ úp”

không có tóm lược sửa đổi
== Các quân cờ ==
 
====[[Tướng]]====
[[Tập tin:Xiangqi General.png|Tướng|nhỏ|trái|100px]]
Mỗi nước đi một ô, đi ngang hoặc dọc. Tướng luôn ở trong phạm vi cung."Cung" gồm 4 hình vuông nhỏ được gạch đường chéo.
{{clear|left}}
 
====[[Quân úp]]====
[[Tập tin:Jeiqipieces.svg|Quân úp|nhỏ|trái|100px]]
Đi hệt như quân Cờ Tướng ở vị trí đó.
{{clear|left}}
 
====[[]]====
[[Tập tin:Xiangqi Advisor.png|Sỹ|nhỏ|trái|100px]]
Đi chéo, mỗi nước một ô. Sĩ có thể xuất hiện ngoài cung và vượt sông tấn công Tướng đối phương.
{{clear|left}}
 
====[[Tượng]]====
[[Tập tin:Xiangqi Elephant.png|nhỏ|trái|100px|Tượng]]
Đi chéo 2 ô mỗi nước, đi ngang hoặc dọc. Nước đi của Tượng không hợp lệ khi có quân cờ chặn giữa đường. Tượng được phép qua sông và tấn công Tướng đối phương.
{{clear|left}}
 
====[[Xe]]====
[[Tập tin:Xiangqi Chariot.png|Xe|nhỏ|trái|100px|alt=Xe]]
Đi ngang hoặc dọc khắp bàn cờ miễn không có quân khác cản trên đường đi.
{{clear|left}}
 
====[[Pháo]]====
[[Tập tin:Xiangqi Cannon.png|Pháo|nhỏ|trái|100px]]
Đi ngang hoặc dọc giống như Xe. Điểm khác là khi Pháo muốn ăn quân của đối phương thì giữa Pháo và quân muốn ăn phải có quân cản ở giữa.
{{clear|left}}
 
====[[]]====
[[Tập tin:Xiangqi Horse.png|Mã|nhỏ|trái|100px]]
Đi ngang 2 ô và đi dọc một ô (hoặc đi dọc 2 ô và đi ngang một ô) cho mỗi nước đi.Nếu có quân khác nằm cạnh mã và cản đường ngang 2 hoặc cản đường dọc 2, thì mã không được đi đường đó.
{{clear|left}}
 
====[[Tốt]]====
[[Tập tin:Xiangqi Soldier.png|Tốt|nhỏ|trái|100px|alt=Tốt]]
Đi mỗi nước một ô. Nếu Tốt chưa qua sông thì chỉ được đi thẳng tiến. Khi đã vượt qua sông có thể đi ngang hoặc đi thẳng tiến, mỗi nước một ô.
Người dùng vô danh