Khác biệt giữa các bản “Cờ úp”

không có tóm lược sửa đổi
====[[Tốt]]====
[[Tập tin:Xiangqi Soldier.png|Tốt|nhỏ|trái|100px|alt=Tốt]]
Đi mỗi nước một ô. Nếu Tốt chưa qua [[sông]] thì chỉ được đi thẳng tiến. Khi đã vượt qua [[sông]] có thể [[đi]] ngang hoặc [[đi]] thẳng tiến, mỗi nước một [[ô]].
 
{{clear|left}}
Người dùng vô danh