Khác biệt giữa các bản “Tỉnh thành Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|<center> 52
|<center> [[Sơn La]]
|<center> [https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRBEXO9ucwnvu52LTxvyx_fy4_JhSQ_1Lv4N5UeV8prCU32JhiO]
|<center> *** {{ref|logo}}
|-
|<center> 53