Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Duệ Minh đế”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
* [[Triệu Thỉnh|Bắc Tống Duệ Minh Đế]] (truy tôn)
* [[Hoàn Nhan Tông Cán|Kim Duệ Minh Đế]] (truy tôn, có thụy hiệu khác là Minh [[Túc Đế]])
 
==Xem thêm==
* [[Minh Đế]]
Người dùng vô danh