Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
==Tính xác thật==
{{chính|Authorship of the Pauline Epistles}}
Hầu hết các học giả đều công nhận Phao-lô là tác giả của Thư Cô-rin-tô thứ nhất. Bức thư này được trích lại trong nhiều tài liệu ban đầu, và được chép lại trong mọi kinh văn cổ, kể cả tác phẩm của [[Marcion thành Sinope|Marcion]].
 
==Xem thêm==