Khác biệt giữa các bản “Cờ tướng”

không có tóm lược sửa đổi
== Các quân cờ ==
 
=== Tướng (Soái) ===
[[Tập tin:Xiangqi General (Trad).svg|Tướng (Soái)|nhỏ|trái|259x259px]]
Quân Tướng đi từng ô một, đi ngang hoặc dọc và luôn luôn ở trong phạm vi cung, không được ra ngoài. Tính theo khả năng chiến đấu thì Tướng là quân yếu nhất do chỉ đi nước một và bị giới hạn trong cung. Tuy nhiên trong nhiều tình huống, đặc biệt khi cờ tàn đòn "lộ mặt tướng" lại tỏ ra rất mạnh.
 
{{Clear left}}
 
=== Tốt (Binh) ===
[[Tập tin:Xiangqi Soldier (Trad).svg|Tốt (Binh)|nhỏ|trái|259x259px|alt=Tốt]]
Quân Tốt đi 1 ô mỗi nước. Nếu Tốt chưa qua sông, nó chỉ được tiến. Nếu Tốt đã qua sông thì được đi ngang hay tiến, không được đi lùi.
 
Người dùng vô danh