Khác biệt giữa các bản “Eleftherios Venizelos”

không có tóm lược sửa đổi
(Xoá hình ảnh bị hỏng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Officeholderofficeholder 1
| name = Eleftherios Venizelos
|name = Elefthérios Venizélos <br /><small>Ελευθέριος Βενιζέλος</small>
|image native_name = {{Nobold|{{lang|el|Ελευθέριος Βενιζέλος.jpg}}}}
| image = Ελευθέριος Βενιζέλος (cropped).jpg
|imagesize = 250px
| imagesize = 250px
|office = [[Thủ tướng Hy Lạp]]
| order = [[Thủ tướng Hy Lạp]]
|leader = [[Georgios I của Hy Lạp|GeorgiosI]]<br />[[Constantine I của Hy Lạp|Constantine I]]
| 1namedata = [[Georgios I của Hy Lạp|Georgios I]]<br />[[Konstantinos I của Hy Lạp|Konstantinos I]]
|term_start = 6 tháng 10 năm 1910
| 1blankname = Vua
|predecessor = [[Stefanos Dragoumis]]
|term_end term_start = 25[[6 tháng 110]] năm 1915[[1910]]
| predecessor = [[Stefanos Dragoumis]]
|successor = [[Dimitrios Gounaris]]
| term_end = [[25 tháng 2]] năm [[1915]]
|monarch1 = Constantine I
| successor = [[Dimitrios Gounaris]]
|term_start1 = 10 tháng 10 năm 1915
| 1namedata1 = Konstantinos I
|predecessor1 = [[Dimitrios Gounaris]]
| 1blankname1 = Vua
|term_end1 = 24 tháng 9 năm 1915
| term_start1 = [[10 tháng 8]] năm [[1915]]
|successor1 = [[Alexandros Zaimis]]
| predecessor1 = [[Dimitrios Gounaris]]
|monarch2 = [[Alexander của Hy Lạp|Alexander]]
| term_end1 = [[24 tháng 9]] năm [[1915]]
|regent2 = [[Pavlos Kountouriotis]]
| successor1 = [[Alexandros Zaimis]]
|term_start2 = 14 tháng 6 năm 1917
|predecessor2 1namedata2 = [[Alexandros Zaimiscủa Hy Lạp|Alexander]]
| 1blankname2 = Vua
|term_end2 = 4 tháng 11 năm 1920
| term_start2 = [[14 tháng 6]] năm [[1917]]
|successor2 = [[Dimitrios Rallis]]
| predecessor2 = [[Alexandros Zaimis]]
|monarch3 = [[Georgios II của Hy Lạp|Georgios II]]
|term_start3 term_end2 = 24[[4 tháng 111]] năm 1924[[1920]]
| successor2 = [[Dimitrios Rallis]]
|predecessor3 = [[Stylianos Gonatas]]
| 1namedata3 = [[Georgios II của Hy Lạp|Georgios II]]
|term_end3 = 19 tháng 2 năm 1924
| 1blankname3 = Vua
|successor3 = [[Georgios Kafantaris]]
| term_start3 = [[24 tháng 1]] năm [[1924]]
|president4 = [[Pavlos Kountouriotis]]<br />[[Alexandros Zaimis]]
| predecessor3 = [[Stylianos Gonatas]]
|term_start4 = 4 tháng 7 năm 1928
| term_end3 = [[19 tháng 2]] năm [[1924]]
|predecessor4 = [[Alexandros Zaimis]]
| successor3 = [[Georgios Kafantaris]]
|term_end4 = 26 tháng 5 năm 1932
|successor4 president4 = [[Pavlos Kountouriotis]]<br = />[[Alexandros PapanastasiouZaimis]]
| term_start4 = [[4 tháng 7]] năm [[1928]]
|president5 = [[Alexandros Zaimis]]
| predecessor4 = [[Alexandros Zaimis]]
|term_start5 = 5 tháng 6 năm 1932
| term_end4 = [[26 tháng 5]] năm [[1932]]
|predecessor5 = [[Alexandros Papanastasiou]]
| successor4 = [[Alexandros Papanastasiou]]
|term_end5 = 4 tháng 11 năm 1932
| president5 = [[Alexandros Zaimis]]
|successor5 = [[Panagis Tsaldaris]]
| term_start5 = [[5 tháng 6]] năm [[1932]]
|president6 = [[Alexandros Zaimis]]
| predecessor5 = [[Alexandros Papanastasiou]]
|term_start6 = 16 tháng 1 năm 1933
| term_end5 = [[4 tháng 11]] năm [[1932]]
|predecessor6 = [[Panagis Tsaldaris]]
| successor5 = [[Panagis Tsaldaris]]
|term_end6 = 6 tháng 3 năm 1933
|successor6 president6 = [[Alexandros OthonaiosZaimis]]
| term_start6 = [[16 tháng 1]] năm [[1933]]
|order7 = [[nhà nước Cretan|Thủ tướng Nhà nước Cretan]]
| predecessor6 = [[Panagis Tsaldaris]]
|term_start7 = 2 tháng 5 năm 1910
|term_end7 term_end6 = [[6 tháng 103]] năm 1910[[1933]]
|predecessor7 successor6 = [[Alexandros ZaimisOthonaios]] (chức High Commissioner)
| order7 = Thủ tướng [[Nhà nước Crete]]
|order8 = [[nhà nước Cretan|Bộ trưởng Công lý và Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Cretan]]
| term_start7 = [[2 tháng 5]] năm [[1910]]
|term_start8 = 1908
|term_end8 term_end7 = [[6 tháng 10]] năm = [[1910]]
| predecessor7 = [[Alexandros Zaimis]] (Cao uỷ)
|order9 = [[Nhà nước Cretan|Bộ trưởng Công lý Nhà nước Cretan]]
| order8 = Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Ngoại giao [[Nhà nước Crete]]
|term_start9 = 17 tháng 4 năm 1899
| term_start8 = [[1908]]
|term_end9 = 18 tháng 3 năm 1901
| term_end8 = [[1910]]
|birth_date = {{Birth date|1864|08|23|df=y}}
| order9 = Bộ trưởng Tư pháp [[Nhà nước Crete]]
|birth_place = [[Eleftherios Venizelos, Crete|Mournies]], [[Chania]], [[Crete]], [[Đế quốc Ottoman]]<br />(nay là [[Eleftherios Venizelos, Crete|Eleftherios Venizelos]], [[Crete]], [[Hy Lạp]])
| term_start9 = [[17 tháng 4]] năm [[1899]]
|death_date = {{death date and age|1936|03|18|1864|08|23|df=y}}
|death_place term_end9 = [[Paris18 tháng 3]], năm [[Pháp1901]]
|nationality birth_date = [[23 tháng 8]] =năm [[Hy Lạp1864]]
| birth_place = [[Mournies]], [[Chania]], [[Crete]], [[Đế quốc Ottoman]]<br />(nay là [[Eleftherios Venizelos, Crete]], [[Hy Lạp]])
|party = [[Đảng Tự do (Hy Lạp)|Đảng Tự do]]
| death_date = [[18 tháng 3]] năm [[1936]] (71 tuổi)
|otherparty =
| death_place = [[Paris]], [[Đệ tam Cộng hòa Pháp]]
|spouse = Maria Katelouzou (1891–1894)<br />Elena Skylitsi (1921–1936)
| party = [[Đảng Tự do (Hy Lạp)|Đảng Tự do]]
|relations = [[Constantine Mitsotakis]] (cháu gái)
| otherparty =
|children = Kyriakos Venizelos<br />[[Sophoklis Venizelos]]
| spouse = Maria Katelouzou (1891–1894)<br />[[Helena Schilizzi]] (1921–1936)
|residence =
| relations = [[Constantine Mitsotakis]] (nephew)
|alma_mater = [[Đại học Quốc gia và Kapodistria Athens]]
| children = [[Kyriakos Venizelos]]<br />[[Sophoklis Venizelos]]
|occupation =
| residence =
|profession = [[Nhà chính trị]]<br />[[nhà cách mạng]]<br />[[Nhà lập pháp]]<br />[[Luật sư]]<br />[[Thẩm phán]]<br />[[Nhà báo]]<br />[[Phiên dịch|Người phiên dịch]]
| alma_mater = [[National and Kapodistrian University of Athens]]
|religion = [[Giáo hội Hy Lạp|Chính thống Hy Lạp]]
| occupation =
|signature =
| profession = [[Chính trị gia]]<br />[[Nhà cách mạng]]<br />[[Nhà lập pháp]]<br />[[Luật sư]]<br />[[Nhà luật học]]<br />[[Nhà báo]]<br />[[Dịch thuật|Nhà dịch thuật]]
|website = [http://www.venizelos-foundation.gr/ National Foundation Research "Eleftherios K. Venizelos"]
| signature = Eleftherios-venizelos-signature.svg
|footnotes =
| website = [http://www.venizelos-foundation.gr/ National Foundation Research "Eleftherios K. Venizelos"]
| footnotes =
}}