Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Album đầu tay năm 1985”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{year by category
[[Thể loại:Album năm 1985]]
|m=1
[[Thể loại:Album đầu tay theo năm]]
|c=9
[[Thể loại:Album đầu tay thập niên 1980]]
|d=8
|y=5
|cat=Album đầu tay năm
|sortkey=1985
[[Thể loại:|parent=Album đầu tay theo năm]]
[[Thể loại:|subcat=Album đầu tay thập niên 1980]]
}}
 
[[Thể loại:Album năm 1985|Đầu tay]]