Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{dablink|Bài này nói về một triều đại thời kỳ [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam-Bắc triều]] ở Trung Quốc. Về triều đại của [[Đại Việt]] sau này, xem bài [[nhà Trần]].}}
{{Infobox Former Country
|native_name =
|conventional_long_name = Nhà Trần
|common_name = Trần