Khác biệt giữa các bản “Papa Don't Preach”

n
[[Thể loại:Bài hát năm 1986]]
[[Thể loại:Đĩa đơn năm 1986]]
[[Thể loại:Đĩa đơn năm 2002]]
[[Thể loại:Bài hát của Madonna]]
[[Thể loại:Đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100]]