Khác biệt giữa các bản “Cơ delta”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Deltoid muscle”)
 
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Infobox muscle|Name=Cơ delta|Latin=musculus deltoideus|Image=Deltoideus vie.png|Caption=Cơ delta|Image2=1119 Muscles that Move the Humerus b vie.png|Caption2=Cơ ở vị trí nối chi trên với cột sống|Origin=Sợi trước: 1/3 ngoài bờ trước [[xương đòn]],<br>Sợi ngoài: [[mỏm cùng vai]] của xương vai,<br>Sợi sau: [[gai vai]] của [[xương vai]]|Insertion=[[lồi củ delta]] của [[xương cánh tay]]|blood=[[động mạch ngực - mỏm cùng vai]], [[động mạch quặt ngược cánh tay trước]] và [[động mạch quặt ngược cánh tay sau]]|Nerve=[[Thần kinh nách]]|Action=[[shoulder]] [[Abduction (kinesiology)|abduction]], [[flexion]] and [[Extension (kinesiology)|extension]]|Antagonist=[[Cơ lưng rộng]]}} '''Cơ delta''' (còn gọi là '''cơ vai''', '''cơ bả vai''', tiếng Anh: '''''Deltoid muscle''''', tiếng Pháp: '''''Le muscle deltoïde''''') là [[Cơ (sinh học)|cơ]] ở vị trí trên [[vai]] ở [[người]]. Về mặt giải phẫu, cơ tạo thành từ ba sợi riêng biệt, mặc dù theo [[điện cơ đồ]] lại chia cơ thành ít nhất bảy nhóm mà [[hệ thần kinh]] chi phối độc lập . <ref>Brown JM, Wickham JB, McAndrew DJ, Huang XF. (2007). Muscles within muscles: Coordination of 19 muscle segments within three shoulder muscles during isometric motor tasks. J Electromyogr Kinesiol. 17(1):57-73. {{PMID|16458022}} {{DOI|10.1016/j.jelekin.2005.10.007}}</ref>
 
Trong tiếng Anh, trước đây cơ có danh pháp là '''deltoideus''' (số nhiều ''deltoidei'' ) và tên này vẫn được sử dụng bởi một số nhà giải phẫu học. Sở dĩ có tên như vậy là vì cơ có hình dạng giống chữ [[delta]] viết hoa (Δ) trong [[bảng chữ cái Hy Lạp]]. Những người tập thể hình thường [[gọi tắt]] là "'''delt''' ".