Khác biệt giữa các bản “Cơ delta”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thần kinh nách có thể bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật vùng nách, chẳng hạn như phẫu thuật cắt bỏ [[ung thư vú]] . Thần kinh cũng có thể bị thương do trật khớp trước ở đầu xương cánh tay. <ref>{{Chú thích tạp chí|last=Avis|first=Duncan|last2=Power|first2=Dominic|date=2018-03-26|title=Axillary nerve injury associated with glenohumeral dislocation|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5890131/|journal=EFORT Open Reviews|volume=3|issue=3|pages=70–77|doi=10.1302/2058-5241.3.170003|issn=2058-5241|pmc=5890131|pmid=29657847}}</ref>
{{multiple image
| footer = Cơ delta.{{Legend|red|Sợi trước (1/3 ngoài bờ trước [[xương đòn]])}}{{Legend|LawnGreen|Sợi bên ([[mỏm cùng vai]] của xương vai)}}{{Legend|blue|Sợi sau ([[gai vai]] của [[xương vai]])}}
| align = left
| image1 = Deltoid muscle top10.png
 
| width3 width1 = 200
| image1 = Deltoid muscle top10.png
| width1 alt1 = 200Bên
| alt1 caption1 = Bên.
| image2 = Deltoid muscle top8.png
| caption1 = Bên.
| width2 = 200
 
| alt2 = Trước
| image2 = Deltoid muscle top8.png
| width2 caption2 = 200Trước.
| image3 = Deltoid muscle top9.png
| alt2 = Trước
| caption2 width3 = Trước.200
| caption3 alt3 = Sau.
 
| caption3 = Sau.
| image3 = Deltoid muscle top9.png
| image4 = Deltoid muscle animation4.gif
| width3 = 200
| alt3 width4 = Sau200
| alt4 = Hình động
| caption3 = Sau.
| caption4 = Hình động.
 
| direction =
| image4 = Deltoid muscle animation4.gif
| width4 width = 200
| alt4 = Hình động
| caption4 = Hình động.
 
}}{{Clear}}