Khác biệt giữa các bản “Ōsaka (thành phố)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| blank_name_sec1 = City Symbols
| blank1_name_sec1 = - Cây
| blank1_info_sec1 = [[Prunus serrulata|Anh Đào]]
| blank2_name_sec1 = - Hoa
| blank2_info_sec1 = [[Păng xê]]