Khác biệt giữa các bản “Danh sách Tổng thống Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="background:#33f;"|
| [[Walter Mondale]]
| align=center | 48 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1976|1976]])</small>
|-
| rowspan="2" style="background:#f00;"| '''40'''