Khác biệt giữa các bản “Danh sách Tổng thống Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| rowspan=2 style="background:#f00;"|
| rowspan=2 | [[George H. W. Bush]]
| align=center | 49 <br /><small>([[1980]])</small>
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1980|1980]])</small>
|-
| align=center | 50 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ,1984|1984]])</small>
|-
| style="background:#f00;"|'''41'''
| style="background:#f00;"|
| [[Dan Quayle]]
| align=center | 51 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1988|1988]])</small>
|-
| rowspan="2" style="background:#33f;"| '''42'''
| rowspan=2 style="background:#33f;" |
| rowspan=2 | [[Al Gore]]
| align=center | 52 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ,1992|1992]])</small>
|-
| align=center | 53 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1996|1996]])</small>
|-
| rowspan="2" style="background:#f00;"| '''43'''
| rowspan=2 style="background:#f00;"|
| rowspan=2 | [[Dick Cheney]]
| align=center | 54 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 2000|2000]])</small>
|-
| align=center | 55 <br /><small>([[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 2004|2004]])</small>
|-
| rowspan="2" style="background:#33f;"| '''44'''