Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài
n (Đã khóa “Danh sách quốc gia theo số dân” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:40, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:40, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (UTC))))
(Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Khóa|small=yes}}
{{Các nước trên thế giới}}
Đây là '''danh sách các [[quốc gia|nước]] theo số dân'''.