Khác biệt giữa các bản “Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{pp-protected|small=yes}}
{{short description|Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu|THPT nguyễn Hữu Cầu}}
{{about|trường trung học phổ thông| bài viết khác về Nguyễn Hữu Cầu|Nguyễn Hữu Cầu}}{{Văn phong}}{{Thông tin trường học
{{Thông tin trường học
| tên = Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu
| tên khác =