Khác biệt giữa các bản “UEFA Europa League 2019-20”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| matches = 160<!--Starting from group stage, exclude qualifying rounds and play-off round-->
| goals = 440<!--Starting from group stage, exclude qualifying rounds and play-off round-->
| attendance = {{#expr: <!--Group A-->+ 30826 + 9313 + 3005 + 30008 + 30824 + 26165 + 2848 + 9432 + 19803 + 2912 + 5823 + 5608 <!--Group B-->+ 17159 + 18240 + 1281 + 19884 + 16789 + 21202 + 1875 + 23166 + 19224 + 1281 + 15774 + 32941 <!--Group C-->+ 5786 + 14127 + 20035 + 23867 + 26405 + 6213 + 21669 + 26298 + 11465 + 22826 + 9389 + 17921 <!--Group D-->+ 30000 + 12179 + 10296 + 31225 + 27671 + 29000 + 11018 + 12658 + 30146 + 9775 + 24000 + 11627 <!--Group E-->+ 27026 + 9222 + 13072 + 56172 + 56172 + 27330 + 26155 + 11067 + 56172 + 7604 + 25082 + 12890 <!--Group F-->+ 47000 + 13477 + 15187 + 58725 + 60195 + 47000 + 17822 + 15952 + 11221 + 49419 + 47000 + 21797 <!--Group G-->+ 32929 + 46858 + 41000 + 26348 + 27641 + 31307 + 45022 + 49645 + 31120 + 47500 + 28507 + 49015 <!--Group H-->+ 8423 + 18125 + 16163 + 22288 + 18518 + 10334 + 18153 + 13963 + 12948 + 19111 + 5528 + 10615 <!--Group I-->+ 14928 + 10112 + 7588 + 24815 + 28573 + 15437 + 6361 + 11620 + 25315 + 7118 + 13156 + 10802 <!--Group J-->+ 21348 + 34846 + 11169 + 5646 + 4101 + 29037 + 5286 + 44570 + 12879 + 12073 + 21672 + 40046 <!--Group K-->+ 5273 + 28314 + 9077 + 22670 + 20956 + 20333 + 8833 + 29789 + 11526 + 12058 + 10856 + 27866 <!--Group L-->+ 22564 + 50783 + 20137 + 13863 + 8123 + 25627 + 11584 + 62955 + 28949 + 9092 + 8075 + 65773 <!--Round of 32 1st leg-->+ 030435 + 027392 + 014039 + 026839 + 034346 + 08191 + 014820 + 031456 + 012526 + 027006 + 010024 + 047000 + 024429 + 013801 + 028248 + 049378 <!--Round of 32 2nd leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Round of 16 1st leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Round of 16 2nd leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 <!--Quarter-finals 1st leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 <!--Quarter-finals 2nd leg-->+ 0 + 0 + 0 + 0 <!--Semi-finals 1st leg-->+ 0 + 0 <!--Semi-finals 2nd leg-->+ 0 + 0 <!--Final-->+ 0}}<!--Starting from group stage, exclude qualifying rounds and play-off round-->
| top_scorer = {{flagicon|COL}} [[Alfredo Morelos]]<br />{{flagicon|JPN}} [[Daichi Kamada]]<br />{{flagicon|POR}} [[Diogo Jota]]<br />{{flagicon|SVN}} [[Andraž Šporar]]<br />(mỗi cầu thủ 6 bàn)
| prevseason = [[UEFA Europa League 2018-19|2018–19]]