Khác biệt giữa các bản “Jack London”

*[http://web.archive.org/web/20070725223354/http://www.geocities.com/socialistparty/Assorted/JLondon.htm Jack London: The Man, The Socialist, The Fighter]
*[http://www.spikemagazine.com/0806-jack-london-iron-heel.php Spike Magazine's Review of ''The Iron Heel'']
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Jack London}}
 
{{Thời gian sống|sinh=1876|mất=1916}}