Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội An (xã)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
===Dự án khu công nghiệp Hội An===
[[Tháng 4]] năm [[2010]], [[Thủ tướng]] [[Chính phủ]] chấp thuận thành lập khu công nghiệp Hội An với diện tích 100 ha100ha dự kiến tại ấp Thị 2, bắc giáp mương nhà thờ (ấp An phú), nam giáp mương Bà phú (ấp Thị 1), đông giáp kênh ấp chiến lược, tây giáp kênhII 1.
*Phía bắc giáp mương nhà thờ thuộc ấp An Phú
*Phía nam giáp mương Bà Phú thuộc ấp Thị I
*Phía đông giáp kênh ấp Chiến Lược
*Phía tây giáp kênh I.
 
===Khu đô thị===
43.070

lần sửa đổi