Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tây Ban Nha bảo hộ Maroc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|event1 =
|date_event1 =
|p1 = 阿拉维王朝Maroc
|flag_p1 = Flag of Morocco 1666 1915.svg
|s1 = 摩洛哥王国Maroc
|flag_s1 = Flag of Morocco.svg
|image_flag = Flag of Morocco.svg
|image_flag2 = Merchant flag of Spanish Morocco.svg
|flag = Maroc