Khác biệt giữa các bản “Bảo Yên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Huyện Bảo Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Phố Ràng]] (huyện lỵ) và 16 xã: [[Bảo Hà]], [[Cam Cọn, Bảo Yên|Cam Cọn]], [[Điện Quan]], [[Kim Sơn, Bảo Yên|Kim Sơn]], [[Lương Sơn, Bảo Yên|Lương Sơn]], [[Minh Tân, Bảo Yên|Minh Tân]], [[Nghĩa Đô, Bảo Yên|Nghĩa Đô]], [[Phúc Khánh, Bảo Yên|Phúc Khánh]], [[Tân Dương, Bảo Yên|Tân Dương]], [[Tân Tiến, Bảo Yên|Tân Tiến]], [[Thượng Hà, Bảo Yên|Thượng Hà]], [[Việt Tiến, Bảo Yên|Việt Tiến]], [[Vĩnh Yên, Bảo Yên|Vĩnh Yên]], [[Xuân Hòa, Bảo Yên|Xuân Hòa]], [[Xuân Thượng, Bảo Yên|Xuân Thượng]], [[Yên Sơn, Bảo Yên|Yên Sơn]].
 
== Lịch sử ==