Khác biệt giữa các bản “Wake Me Up (bài hát của Twice)”

không có tóm lược sửa đổi
| Name = Wake Me Up
| Artist = [[Twice (nhóm nhạc)|Twice]]
| Cover = Twice_Wake_Me_Up_coverWake Me Up.jpgpng
| Border = Có
| Caption = Bìa đĩa đơn chính thức
| Released = 16 tháng 5 năm 2018
| B-side = "Pink Lemonade"