Khác biệt giữa các bản “Natri azide”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:22.5992597)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
: 2 NaN<sub>3</sub> → 2 Na + 3 N<sub>2</sub>
Phản ứng tương tự xảy ra nếu đun nóng lên khoảng 300&nbsp;°C. MuốiKim loại Natri được tạo ra mang mối nguy hiểm tiềm tàng, vì thế, trong túi khí nó được biến đổi bằng phản ứng với các nguyên liệu khác, như [[kali nitrat]] và [[silic điôxít|silica]]. Cuối cùng các muối natri silicat vô hại được tạo ra.<ref>{{chú thích tạp chí
| author = Eric A. Betterton
| title = Environmental Fate of Sodium Azide Derived from Automobile Airbags
18

lần sửa đổi