Charlotte Dinh

Gia nhập ngày 2 tháng 11 năm 2015
không có tóm lược sửa đổi
{{Trang thành viên}}
 
[[Thành viên:Charlotte Dinh|<span style="background:#000000;color: #FFFF00;border-radius:10px;">&nbsp;CHARLOTTE&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FF69B4;border-radius:5px;">[[Thảo luận Thành viên:Charlotte Dinh|Talk💬]]</span></sup>
 
== Thông tin ==
{| class="wikitable"
{{Hidden|content=|header=Wikipedia|headerstyle=background:#ccccff}}
!Wikipedia
{|
! colspan="2" |Thông tin cá nhân
|{{Gia nhập Wikipedia|năm=2015|tháng=10|ngày=29}}
|{{Thành viên:Vinhtantran/Template/biên dịch viên}}
|{{User contrib CentralAuth|2500}}
|{{Cho tôi biết}}
|-
|{{Gia nhập Wikipedia|ngày=29|tháng=10|năm=2015}}{{User contrib CentralAuth|2500}}{{Thành viên:Vinhtantran/Template/biên dịch viên}}<br />{{Cho tôi biết}}<br />{{Thành viên WP Anime}}
|{{Thành viên WP Anime}}
 
|{{Wikipedia:Dự án Âm nhạc/Bản mẫu thành viên}}
 
|{{Thành viên:A/signsposts}}
 
|{{Thành viên Dự án K-pop}}
|{{Wikipedia:Dự án Âm nhạc/Bản mẫu thành viên}}
|}
 
{{Hidden|content=|header=More about me and my favourite|headerstyle=background:#ccccff}}
 
{|
 
|{{User current age|year=2003|month=6|day=23}}
|<br />{{Thành viên nàyDự án NgườiK-pop}}{{Thành Việt Namviên:A/signsposts}}
 
|{{Thành viên âm nhạc}}
 
|{{Thành viên lịch sử}}
 
|-
<br />
|{{Thành viên Nhật Bản}}
|{{User current age|day=23|month=6|year=2003}}{{Thành viên này là Người Việt Nam}}{{Thành viên LGBT}}{{Thành viên âm nhạc}}{{Thành viên Anime và Manga}}
|{{Thành viên Anime và Manga}}
 
|{{Thành viên Conan}}
 
|{{Thành viên Khoa học}}
 
|-
|<br />{{Thành viên yêuKhoa học}}{{Thành viên thíchlịch Doraemonsử}}
 
|{{Thành viên:Lưu Nguyệt Hạ Uyên/Bản mẫu/Sách}}
 
|{{Thành viên thiên văn học}}
 
|{{Thành viên hóa học}}
 
|-
 
|{{Thành viên vi-5}}
<br />
|{{Thành viên en-3}}
|{{Thành viên máyvi-5}}<br tính/>{{Thành viên en-3}}{{Thành viên thiên văn học}}
 
|{{Thành viên sinh học}}
 
 
{{Thành viên hóa học}}{{Thành viên sinh học}}{{Thành viên Nhật Bản}}{{Thành viên Conan}}{{Thành viên Harry Potter}}
 
 
 
 
 
 
 
<br />
|}
<br />
== Đóng góp ==
{{Chính|Đặc_biệt:Đóng_góp/Charlotte_Dinh}}