Charlotte Dinh

Gia nhập ngày 2 tháng 11 năm 2015
không có tóm lược sửa đổi
 
[[Thành viên:Charlotte Dinh|<span style="background:#000000;color: #FFFF00;border-radius:10px;">&nbsp;CHARLOTTE&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FF69B4;border-radius:5px;">[[Thảo luận Thành viên:Charlotte Dinh|Talk💬]]</span></sup>
 
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia|Tên=Charlotte|Nước ở={{Việt Nam}}|Giới tính=Nữ|Tổng số sửa đổi=2500+|Học vị=[[Trung học phổ thông]]|Lúc sinh={{Birth date and age|day=23|month=6|year=2003}}|Ngôn ngữ=[[Tiếng Việt]], [[Tiếng Anh]]|năm hoạt động=2015-nay|Gia nhập={{Gia nhập Wikipedia|năm=2015|tháng=10|ngày=29}}|Trường học=|Mã màu thích=#6495ED}}
 
== Thông tin ==
{| class="wikitable"
!Wikipedia
! colspan="2" |Thông tin cá nhân
|-
|{{Scroll box|{{Gia nhập Wikipedia|năm=2015|tháng=10|ngày=29}}
|{{Gia nhập Wikipedia|ngày=29|tháng=10|năm=2015}}{{User contrib CentralAuth|2500}}{{Thành viên:Vinhtantran/Template/biên dịch viên}}<br />{{Cho tôi biết}}<br />{{Thành viên WP Anime}}
{{Thành viên:Vinhtantran/Template/biên dịch viên}}
 
{{User contrib CentralAuth|1=2500}}
 
{{Thành viên WP Anime}}
 
{{Wikipedia:Dự án Âm nhạc/Bản mẫu thành viên}}
<br />{{Thành viên Dự án K-pop}}{{Thành viên:A/signsposts}}
 
{{Thành viên Dự án K-pop}}
 
{{Cho tôi biết}}|width=270px|height=400px}}<br />
 
|{{Scroll box|{{User current age|day=23|month=6|year=2003}}
<br />{{Thành viên Dự án K-pop}}{{Thành viên:A/signsposts}}
{{Thành viên này là Người Việt Nam}}
{{Thành viên LGBT}}
{{Thành viên vi-5}}
{{Thành viên en-3}}
{{Thành viên hóa học}}
{{Thành viên sinh học}}
{{Thành viên Conan}}
{{Thành viên Harry Potter}}
|{{Thành viên vi-5}}<br />{{Thành viên en-3}}{{Thành viên thiên văn học}}
{{Thành viên Anime và Manga}}
{{Thành viên âm nhạc}}
<br />{{Thành viên Khoa học}}{{Thành viên lịch sử}}
{{Thành viên Khoa học}}|width=270px|height=400px}}
 
 
 
<br />
|{{User current age|day=23|month=6|year=2003}}{{Thành viên này là Người Việt Nam}}{{Thành viên LGBT}}{{Thành viên âm nhạc}}{{Thành viên Anime và Manga}}
 
 
 
<br />{{Thành viên Khoa học}}{{Thành viên lịch sử}}
 
 
 
 
 
<br />
|{{Thành viên vi-5}}<br />{{Thành viên en-3}}{{Thành viên thiên văn học}}
 
 
 
{{Thành viên hóa học}}{{Thành viên sinh học}}{{Thành viên Nhật Bản}}{{Thành viên Conan}}{{Thành viên Harry Potter}}
 
 
 
 
 
 
 
<br />
|}
<br />