Charlotte Dinh

Gia nhập ngày 2 tháng 11 năm 2015
không có tóm lược sửa đổi
{{Trang thành viên}}
 
<nowiki>~~~~</nowiki>
[[Thành viên:Charlotte Dinh|<span style="background:#000000;color: #FFFF00;border-radius:10px;">&nbsp;CHARLOTTE&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FF69B4;border-radius:5px;">[[Thảo luận Thành viên:Charlotte Dinh|Talk💬]]</span></sup>
 
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia|Tên=Charlotte|Nước ở={{Việt Nam}}|Giới tính=Nữ|Tổng số sửa đổi=2500+|Học vị=[[Trung học phổ thông]]|Lúc sinh={{Birth date and age|day=23|month=6|year=2003}}|Ngôn ngữ=[[Tiếng Việt]], [[Tiếng Anh]]|năm hoạt động=2015-nay|Gia nhập={{Gia nhập Wikipedia|năm=2015|tháng=10|ngày=29}}|Trường học=|Mã màu thích=#6495ED}}