Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

Bo sung noi dung
(Bo sung noi dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Sự sôi''' là quá trình chuyển [[Trạng thái vật chất|trạng thái]] của một chất từ thể [[Chất lỏng|lỏng]] sang thể [[Chất khí|khí]] xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
 
Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất trên mặt thoáng (áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại), bản chất của chất lỏng. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.
 
==Nhiệt hóa hơi==
Người dùng vô danh