Charlotte Dinh

Gia nhập ngày 2 tháng 11 năm 2015
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
[[User:Charlotte Dinh|<span style="background:#ADD8E6;color:#DB7093;border-radius:10px;">&nbsp;CHARLOTTE&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#F08080;border-radius:5px;">[[User talk:Charlotte Dinh|Talk💬]]</span></sup> 09:29,{{Trang ngàythành 26viên}}{{Thành thángviên:Trần 2Nguyễn nămMinh 2020 (UTC)Huy/Template:Sisterprojects}}
{{Trang thành viên}}
[[User:Charlotte Dinh|<span style="background:#ADD8E6;color:#DB7093;border-radius:10px;">&nbsp;CHARLOTTE&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#F08080;border-radius:5px;">[[User talk:Charlotte Dinh|Talk💬]]</span></sup> 09:29, ngày 26 tháng 2 năm 2020 (UTC)
<br />
{{Khẩu hiệu Wikipedia}}
 
== Thông tin ==
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia|Tên=Charlotte|Nước ở={{Việt Nam}}|Giới tính=Nữ|Tổng số sửa đổi=2500+|Học vị=[[Trung học phổ thông]]|Lúc sinh={{Birth date and age|day=23|month=6|year=2003}}|Ngôn ngữ=[[Tiếng Việt]], [[Tiếng Anh]]|năm hoạt động=2015-nay|Gia nhập={{Gia nhập Wikipedia|năm=2015|tháng=10|ngày=29}}|Trường học=|Mã màu thích=#6495ED}}
 
== Thông tin ==
{| class="wikitable"
!Wikipedia
 
|}
<br />
== Đóng góp ==
{{Chính|Đặc_biệt:Đóng_góp/Charlotte_Dinh}}
 
== Thành tích ==
{| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;"