Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Cộng hòa Cuba”

không có tóm lược sửa đổi
 
 
Tuy nhiên, không giống như kiểu phân quyền của Liên Xô, nơi Chủ tịch [[Danh sách nguyên thủ quốc gia Liên Xô|Đoàn Chủ tịch Liên Xô Tối cao]] và [[Người đứng đầu chính phủ Liên Xô|Hội đồng Bộ trưởng]] là những người khác biệt nắm giữ, thì [[Hội đồng Bộ trưởng Cuba|Hội đồng Bộ trưởng]] Cuba được chủ trì bởi cùng một người như Hội đồng Nhà nước.
 
Người đương nhiệm kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2019 là [[Manuel Marrero Cruz]].
 
Vào ngày 24 tháng 2 năm 2019, một hiến pháp khác - hiện tại của Cuba - đã được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý. Theo đó, chính phủ một lần nữa được tổ chức lại, và các chức vụ Chủ tịch nước và Thủ tướng đã được khôi phục. Sự sắp xếp lại này, tuy nhiên, vẫn chưa có hiệu lực.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article226540775.html|title=Cuba approves new constitution: What changes, what doesn’t?|last=Mimi Whitefield|date=February 25, 2019|access-date=February 25, 2019|publisher=Miami Herald}}</ref>
Người dùng vô danh