Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

không có tóm lược sửa đổi
n (clean up, replaced: → using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
===Thời Pháp thuộc===
Vùng đất Hộ Phòng được hình thành vào khoảng năm [[1900]] thời Pháp thuộc đô hộ.
 
Năm [[1920]], Hộ Phòng thuộc Chi bộ làng Phong Thạnh, quận Giá Rai.
 
Đến năm [[1964]], tách ra thành lập Chi bộ thị tứ Hộ Phòng.
 
Sau ngày [[30 tháng 04]] năm [[1975]] được nâng lên thành Chi bộ thị trấn Hộ Phòng; rồi là Đảng bộ thị trấn Hộ Phòng.
<!--
Quyết định '''326-CP'''<ref name=CP326>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-326-CP-phan-vach-dia-gioi-huyen-va-thi-xa-tinh-Minh-Hai-vb57937t17.aspx Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày [[29 tháng 12]] năm [[1978]] của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn: trong đó, có thị trấn Hộ Phòng.-->
 
Theo Quyết định '''142-CP'''<ref name=CP142>[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/58012/noi-dung.aspx Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải]</ref> ngày [[04 tháng 04]] năm [[1979]] của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
===Từ 1976 đến nay===
Quyết định '''142-CP'''<ref name=CP142>[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/58012/noi-dung.aspx Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải]</ref> ngày [[04 tháng 04]] năm [[1979]] của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2001]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số 98/2001/NĐ-CP, chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện [[Đông Hải, Bạc Liêu|Đông Hải]] và Giá Rai<ref name="nd982001">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-98-2001-ND-CP-chia-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-thanh-hai-huyen-Dong-Hai-va-Gia-Rai-vb7393t11.aspx Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref>. Theo đó, thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]] ban hành Quyếtquyết định công nhận thịđô trấnthị Giá Rai - Hộ Phòng là [[đô thị loại IV]].
Nhờ quá trình đấu tranh buất khuất của nhân dân Giá Rai, cũng như nhân dân Hộ Phòng, năm [[2005]], Hộ Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu '''Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân '''.
 
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]] ban hành Quyết định công nhận thị trấn Giá Rai - Hộ Phòng là [[đô thị loại IV]].
 
Trước năm [[2015]], Hộ Phòng là một thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 
Phường được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hộ Phòng cũ, thị trấn được hình thành bên ngã ba sông, phát triển thương mại, đặc trưng của các đô thị [[Đồng bằng sông Cửu Long]].
 
Ngày [[11 tháng 5]] năm [[2015]], [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai và thành lập các phường thuộc thị xã Giá Rai: Thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và dân số 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.
 
==Kinh tế==