Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên
* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh
* [[Sư đoàn 3,BB3- QuânLạng đội nhân dân Việt Nam|Sư đoànGiang,Bắc 3]]Giang<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=9400|tiêu đề = Sư đoàn 3 Sao Vàng “Về chiến trường xưa, Tri ân đồng đội”}}</ref>
* [[Sư đoàn 346, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 346BB346 - Trào,Phú Lương, Thái Nguyên]].
* [[Sư đoàn 338, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn KTQP 338]]<ref>{{Chú thích web|url = http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjptAGISfxQ9g0WwGH5vN3TSNWc1yQeCFzQbbM4aBpw-Jotwmc0nmr9MvlfRVHYpJmZhJu3yoy_y97rv8-vNPN5kBbU9WWAhk1gAA81wgWBrmwJ5nIiZuklHSeljq8OAk0jXFtO62SpMT90XqqFRrT7zcC5W7HcdQWu9gCYYrgQOnnd65R9usZ1NpZJe3sFRNVprBDcAPfBNSRQs9n-hCRHSqKmfanrnWdgfBUbJGol23J6fcqixukPIiKt6Ks2jd5nG1WkInS2jwyUHwdaf0l0XdQSRIFgCytRMBhij0ti7PA8j_NvwFkSwG6VMI4ZiAiYGQ-c10x3M7e83sTjR8N2nhAqCD2QdPzw70iW591tbIDLQDCZ77kWqGTZsj79uOczp4oQKVzXF6Tl8A_e8GquB_A3d7ZABsBqbo711uQX9zQ_LvgSaTlte-WHZ3cI69qPV01HXNe2MVuo_rEUEqqmGL4hL7ceU7KbIkF_cg3mRCUhHnGnSXMlEezzPHVXbeQuTrjpeX2bKhiQqyPB0lbNL6JTf1-ugoSYkJy-Pb6_oYC_TxSsNC-8h6FN9TEm1fdmUIg3GPQ5SIvjbVNhpTNsoe58GuLsGFGhrSux1cBmej_nZm7rfB2ngy-0d8ufoBVyAPjw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|tiêu đề = Những người khai phá Mẫu Sơn}}</ref>Cao Lộc,Lạng Sơn
* [[Sư đoàn 799, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn KTQP 799]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baocaobang.vn/Kinh-te/Doan-KTQP-799-Cong-bo-quy-hoach-Khu-KTQP-Bao-Lac-Bao-Lam/26581.bcb|tiêu đề = Đoàn KTQP 799: Công bố quy hoạch Khu KTQP Bảo Lạc, Bảo Lâm}}</ref>Bảo Lạc,Cao Bằng
* [[Lữ đoàn 382, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Pháo binh 382]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/quan-uy-trung-uong-giam-sat-dang-bo-lu-doan-382/320912.html|tiêu đề = Quân ủy Trung ương giám sát Đảng bộ Lữ đoàn 382}}</ref>Thịnh Đức,tp Thái Nguyên
* [[Lữ đoàn 210, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Phòng không 210]]<ref>{{Chú thích web|url = http://saosang.net/viet-nam/chien-si-lu-doan-210-miet-mai-luyen-phao-dau-nam-893620/|tiêu đề = Chiến sĩ Lữ đoàn 210 miệt mài luyện pháo đầu năm}}</ref>tp Thái Nguyên
* [[Lữ đoàn 575, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Công binh 575]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/lu-doan-cong-binh-575-quan-khu-i-ky-niem-ngay-thanh-lap-223680-205.html|tiêu đề = Lữ đoàn Công binh 575 Quân khu I kỷ niệm Ngày thành lập}}</ref> Hoá Thượng,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
* [[Lữ đoàn 409, Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/lu-doan-409-quan-khu-1-lam-chu-vu-khi-trang-bi-nang-cao-trinh-do-chien-thuat/291464.html|tiêu đề = Lữ đoàn 409 (Quân khu 1): Làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao trình độ chiến thuật}}</ref>Yên Thế,Bắc Giang
* [[Lữ đoàn 601 Quân đội nhân dân Việt Nam|Lữ đoàn Thông tin 601]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/lu-doan-thong-tin-601-dam-bao-lien-lac-thong-suot-221055-205.html|tiêu đề = Lữ đoàn Thông tin 601: Đảm bảo liên lạc thông suốt}}</ref>Đồng Hỷ,Thái Nguyên
* Trường Quân sự Quân khu<ref>{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340692&cn_id=686694|tiêu đề = Trường Quân sự Quân khu 1: Gắn giáo dục đào tạo với rèn luyện xây dựng chính quy}}</ref>Thượng Đình,Phú Bình,Thái Nguyên
* Trường Cao đẳng nghề số 1. Tp Thái Nguyên
* Trường bắn Quốc gia Khu vực 1<ref>{{Chú thích web|url = http://baobacgiang.com.vn/bg/an-ninh/quoc-phong/130091/truong-ban-quoc-gia-khu-vuc-1---bao-dam-an-toan-dien-tap--ban-dan-that.html|tiêu đề = Trường bắn Quốc gia khu vực 1: Bảo đảm an toàn diễn tập, bắn đạn thật}}</ref> Lục Ngạn,Bắc Giang
* Công ty Việt Bắc<ref>{{Chú thích web|url = http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/tu-chuyen-minh-nghi-cho-nguoi-225376-85.html|tiêu đề = Từ chuyện mình nghĩ cho người}}</ref> Tp Thái Nguyên
*
 
=== Đơn vị trực thuộc Cục ===
16

lần sửa đổi