Khác biệt giữa các bản “Tỉnh Québec (1763–1791)”

không có tóm lược sửa đổi
|status = Thuộc địa
|empire = Đế quốc Anh
|government_type = [[Quân chủ lập hiến]]
|
|event_start = [[Tuyên ngôn Hoàng gia, 1763|Tuyên ngôn hoàng gia]]