Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|common_name = Bắc thuộc
|continent = Châu Á
|region = Đông Nam Á
|country = Việt Nam
|status = Tỉnh
|year_end = 544
|
|event_pre = [[Khởi nghĩa Hai Bà Trưng|Chiến tranh Hai Bà Trưng-Hán]]
|event_start = Thu hẹp [[Nhà Hán]]
|date_startdate_pre = 22043
|event_start = Thu[[Hán Hiến Đế]] lên ngôi, thu hẹp [[Nhà Hán]]
|date_start = 189
|event_end = [[Lý Nam Đế|Lý Bí]] tuyên bố độc lập [[Giao Chỉ]]
|date_end =
|event5 = [[Giao Chỉ]] dưới thời [[Nhà Lương]]
|date_event5 = 502
|event_pre = [[Khởi nghĩa Hai Bà Trưng|Chiến tranh Hai Bà Trưng-Hán]]
|date_pre = 43
|
|<!--- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 --->
|image_map_caption = Bản đồ Nhà Lương thời kỳ 502
|
|capital = [[GiaoLong ChỉBiên]]
|
|national_motto =
|
|<!--- Area and population of a given year --->
|stat_year1=184
|stat_area1=
|stat_pop1=1.100.000
|stat_year2=227
|stat_area2=
|stat_pop2=1.300.000
|stat_year3=285
|stat_area3=
|stat_pop3=600.000
| stat_year4=420
| stat_pop4=1.000.000
|footnotes =
|today = {{Flag|Việt Nam}}<br />{{Flag|Trung Quốc}}