Khác biệt giữa các bản “Lý Nam Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hoàng tộc = [[Nhà Tiền Lý]]
| thông tin niên hiệu =
| niên hiệu = *Thiên Đức (天徳)
*<br>Nam Việt Lý Cao Tổ Đế (南越孝高皇帝)
 
*Nam Việt Lý Cao Tổ Đế (南越孝高皇帝)
| thụy hiệu = Nam Đế (南帝)
| kiểu hoàng tộc = Triều đại