Khác biệt giữa các bản “Chiêu Đức Hoàng hậu”

'''Chiêu Đức hoàng hậu''' (''[[chữ Hán]]'':昭德皇后) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[hoàng hậu]] trong [[lịch sử]] các [[vương triều]] [[phong kiến]] [[Trung Quốc]].
==Danh sách==
*Nam Lương [[Tiêu Thống|Chiêu Minh thái tửĐế]] [[Sái Hoàng hậu (Tiêu Thống)|Chiêu Đức hoàng hậu]] (truy tôn, nguyên là Thái tử phi, còn có thụy hiệu khác là [[Kính hoàng hậu]])
*[[Đường Đức Tông]] [[Vương hoàng hậu (Đường Đức Tông)|Chiêu Đức hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Chiêu Đức Thuận Thánh Hoàng Hậu)
*[[Tây Liêu Đức Tông]] [[Chiêu Đức Tiêu hoàng hậu|Chiêu Đức hoàng hậu]]
Người dùng vô danh