Khác biệt giữa các bản “Than đá”

Tổng số nhiên liệu gửi đã biết có thể thu hồi được bằng các công nghệ hiện đại, bao gồm các loại than có hàm lượng ô nhiễm thấp, ví dụ, than non, bitum, là đủ trong nhiều năm. Tiêu thụ ngày càng tăng và sản lượng tối đa có thể đạt được trong nhiều thập kỷ. trữ lượng than thế giới. Mặt khác, có nhiều tài nguyên cần phải được để lại trong lòng đất để tránh sự biến đổi khí hậu.
 
===Khí đốt tự nhiên - sự chuyển giaobiến===
 
SẢn lượng khí tự nhiên được sử dụng trên toàn thế giới đã tăng từ 740 TW năm 1973 lên 5140 TW vào năm 2014, tạo ra được 22% tổng điện năng của thế giới, bằng một nửa so với số lượng than đá được đốt để phát điện. Ngoài việc tạo ra điện, khí tự nhiên cũng phổ biến ở một số nước với mục đích dùng để để sưởi ấm, đun nấu và làm nhiên liệu ô tô.
Người dùng vô danh