Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Bị Lê Uy Mục giết ==
Năm 1505, [[Lê Hiến Tông]] (bác của ông) mất ,người con thứ ba là Lê Túc Tông lên ngôi nhưng [[Lê Túc Tông]] trị vì được 6 tháng thì qua đời khi mới chỉ có 17 tuổi, người anh Túc Tông là [[Lê Uy Mục]] lên kế vị. Uy Mục bắt đầu lao vào ăn chơi, hoang dâm, rượu chè, lại còn giết luôn cả tổ mẫu và các tôn thất nhà Hậu Lê. Ngày 13 tháng 11 năm 1509,do [[Lê Tương Dực|Lê Trừu]] phản công lật đổ [[Lê Uy Mục]] nên Uy Mục cho ngườiđã giết chếthại ôngthân ,mẹmẫu cùng với haihuynh emđệ của ông, rồikhi treo[[Lê đầuTương vàoDực|Giản câyTu trecông]] (con trai thứ 2 của Kiến vương) biết tin, lòng Trừuông thấycũng thếrất khóccăm phẫn nóinên sẽđã trảsai thùngười Uymai Mụctáng gấpcho vạnmẫu lầnthân ông, ông và huynh đệ ông, ông mất năm 20 tuổi
 
Sau này, [[Lê Tương Dực|Lê Trừu]], em ông dùng tên ông lấy danh nghĩa để lật đổ [[Lê Uy Mục|Uy Mục]].