Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Tiểu sử ==
Lê Sùng nguyên con traiđích trưởngtử của [[Kiến Vương Lê Tân]] và [[Trịnh Thị Tuyên]]. Ông sinh năm [[1489]] (năm [[Hồng Đức]] thứ 19 đời [[Lê Thánh Tông]]), được chính ông nội ban kiếm ấn phong tước [[hầu]], sau đó được [[Lê Hiến Tông]] thăng tước [[công]]. [[Lê Tương Dực]] truy phong làm Cẩm Giang vương và Trang Định đại vương. Cuối cùng, ông được truy tôn là Minh Tông Triết hoàng đế.
 
Năm 1505, ông kết hôn với bà [[Trịnh Thị Loan]] và sinh hạ cho ông hai vị vua là [[Lê Chiêu Tông]] (năm 1506) và [[Lê Cung Hoàng]] (năm 1507). Năm 1502, cha ông là [[Kiến Vương Lê Tân]] mất, ông cùng với [[Lê Tương Dực|Lê Trừu]], [[Lê Vinh]], [[Lê quyên|Lê Quyên]] đứng chịu tang cha.