Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Xa (họ)|Xa]]
* [[Yên (họ)|Yên]]
* [[ Danh (họ)|Danh]]
{{div col end}}
Bảng danh sách trên có thể phân chia theo các nhóm dân tộc chủ yếu sống trên lãnh thổ Việt Nam theo địa bàn cư trú sau: