Khác biệt giữa các bản “Choi Yoo-jung”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| name = Choi Yoo-jung
| background = solo_singer
| image = 161021Yoojung 뮤직뱅크on 중간퇴근,중간출근길February 아이오아이6, 직찍2019 (5)02.jpg
|landscape = yes
| image_size =