Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

 
 
== Ký hiệu ==
Phép ký hiệu vòng (1 5 2) (3 4) mang ý nghĩa là 1 được ánh xạ đến 5, 5 đến 2, 2 đến 1, 3 đến 4, và 4 đến 3.
 
Ký hiệu (1 5 2) được hiểu ngầm rằng 3 và 4 không thay đổi vị trí.
 
== Chi tiết ==
Có hai cách ký hiệu chính cho những phép hoán vị.
 
Trong cách ký hiệu quan hệ, có thể viết thứ tự "tự nhiên" của các phần tử trên một dòng, và thứ tự mới trên một dòng khác:
Người dùng vô danh