Khác biệt giữa các bản “Quidditch”

*Năm thứ 3: Đội Gryffindor vô địch.
*Năm thứ 4: Không tổ chức (vì [[Hogwarts]] đăng cai cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật).
*Năm thứ 5: Đội Gryffindor vô địch. Đây là năm Harry không tham dự vì bị giáo sư [[Bộ Pháp thuật#Dolores Umbridge|Dolores Umbridge]] cấm túc. Đây là năm [[Quân đoàn Dumbledore#Ginny Weasley|Ginny Weasley]] và [[Ronald Weasley|Ron]] giữ vai trò tầm thủ và thủ quân.
*Năm thứ 6: Đội Gryffindor vô địch.
*Năm thứ 7: Không tổ chức.